Verlengde leertijd

Verlengde leertijd

Verlengde leertijd (VLT)

De Bergse Zonnebloem geeft Kunst, Wetenschap en Techniek in de verlengde leertijd. Leerlingen krijgen per schooljaar 18 lessen Kunst die worden gegeven door een vakleerkracht. De groep wordt gesplitst in twee groepen. 

 • Leerlingen krijgen met maximaal 15 leerlingen les. 

 • De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen 9 danslessen en 9 lessen beeldend. 

 • De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 krijgen 9 theaterlessen en 9 lessen beeldend.

 • De leerlingen van de groepen  6 krijgen 9 judolessen en 9 lessen beeldend.

 • De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen 9 danslessen en 9 lessen beeldend.

In het verleden werden deze lessen betaald met een subsidie van de gemeente Rotterdam. Deze subsidie bestaat niet meer. De ouders/verzorgers van leerlingen van de Bergse Zonnebloem hebben in 2019-2020 middels een enquête aangegeven dat zij deze lessen graag door willen laten gaan en dat zij bereid zijn een vrijwillige bijdrage naar eigen inzicht te betalen voor deze lessen. 

De overige 18 weken van het schooljaar krijgen leerlingen muziekles in de verlengde leertijd. De vakleerkracht muziek wordt door de school betaald.

In het kort de hoofdlijnen van het programma:

 • Ons KWT programma is van meerwaarde voor de talentontwikkeling van kinderen. Het leidt tot een betere emotionele weerbaarheid, het creëert meer mogelijkheden jezelf te uiten en het leidt tot betere leerprestaties.

 • Het onderdeel ‘Vakleerkrachten Kunst’ van het programma kan niet bekostigd worden uit het vaste Rijksbegrotingsbudget.

 • Wij vragen een structurele vrijwillige ouderbijdrage naar rato of naar eigen inzicht van de ouders van de Bergse Zonnebloem voor behoud van het onderdeel ‘Vakleerkrachten Kunst’. 

 • Per leerling is € 90 nodig om het programma te kunnen betalen.

 • Om vast te stellen hoeveel ouders voor behoud van het onderdeel ‘Vakleerkrachten Kunst’ zijn, wordt er ieder jaar een enquête onder nieuwe ouders gehouden en onder ouders van gezinnen waar een broertje of zusje start op school. 

 • Mocht de bekostiging van het programma niet meer lukken dan zal het onderdeel ‘Vakleerkrachten Kunst’ worden gestaakt per het volgende schooljaar. 

 • De schooltijden worden dan ingekort met een kwartier op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.