Over

Openbare Daltonschool De Bergse Zonnebloem is een openbare school in de wijk Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam.

Over

Openbare Daltonschool De Bergse Zonnebloem is een openbare school in de wijk Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam.

Daltonschool 'De Bergse Zonnebloem': betrokken, kleurrijk en verrijkend!

Op onze school, waar ver­ant­woor­delijkheid, zelfstandigheid en samenwer­king de uit­gangs­punten zijn, is een vriendelijk en veilig klimaat met een bepaalde orde en regel­maat van groot belang. Uitgangspunt hierbij is respect. Respect voor de kinderen onderling, voor de leerkracht en omgeving. Wij zijn er van overtuigd dat dit het klimaat is waarin een kind zich tot een volwaardig mens kan ontplooien.

Wij zijn van mening dat opvoeding zowel thuis als op school wordt gegeven. Vandaar dat wij er veel belang aan hechten om een goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen te hebben. Wij proberen dit te bewerkstelligen door laagdrempelig te zijn naar ouders toe. Wij hopen dat ouders op die manier betrokken raken bij de school en dat daardoor de ouders ook gemakkelijker met vragen of opmerkingen bij de leerkrachten komen.
 
Benieuwd hoe wij werken of hoe de school er van binnen uitziet? Neem dan een kijkje op deze website of kom eens langs. U bent van harte welkom!