Burgerschapsonderwijs: Diversiteit & Identiteit

Burgerschapsonderwijs: Diversiteit & Identiteit

Burgerschapsonderwijs: Diversiteit & Identiteit

In het kader van ons burgerschapsonderwijs nemen wij tot aan de herfstvakantie de tijd om samen met de kinderen stil te staan bij de thema's Diversiteit & Identiteit. Met de kinderen kijken we o.a. naar:

  • Hun eigen gezinssituatie en thuiscultuur (in vergelijking met die van een ander).

  • Gedeelde en verschillende waarden.

  • Enkele aspecten waardoor hun identiteit mede is (en wordt) gevormd.

Dit doen wij o.a. door boeken voor te lezen en daarover gesprekken te voeren met de kinderen. Soms zullen we de kinderen ook vragen om iets mee te nemen van thuis. Daarnaast zullen de Boek- en Kunstweken (start 25 september) hier ook een bijdrage aan leveren. Immers het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is 'Bij mij thuis!'  Vanuit kunstperspectief zullen diverse (wereldwijde) cultuurgebieden onder de loep worden genomen waarna de verbinding met de kinderen thuis zal worden gemaakt.